Wirundu staat voor wij en jij

Over Ons

Nordien

Voorzitter

Maatschappelijke werker SABAH

Secretaris

karim Bouyaouzan BSC

Penningmeester

Paulo Maatschappelijke werker

Social worker

Maatschappelijke werker SABAH

Social worker

Paulo Maatschappelijke werker

Social worker

Maatschappelijke werker SABAH

Social worker

Paulo Maatschappelijke werker

Social worker

Duurzaam, innovatief en creatief projecten uitvoeren


Onze organisatie heeft de overtuiging dat bewoners en ondernemers een actieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij. Samen met

de bewoners, ondernemers en overheidsinstellingen voeren wij projecten uit op het gebied van welzijn, participatie en mobiliteit. De projecten worden op een duurzame wijze uitgevoerd. We geloven in het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en de kracht van de bewoners. Zo helpen wij Gemeentes haar doelstellingen te bereiken, bevorderen we de maatschappelijke participatie en zetten wij bewoners en ondernemers in

hun kracht.

Wie zijn wij


Wie zijn wij
Wat doen wij

Wirundu staat voor wij en jij. Van oorsprong is Wirundu een stichting die projecten heeft uitgevoerd op het gebied van duurzaam investeren. De kennis en kunde die we in de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd rondom duurzaamheid wordt ingezet op thema’s die betrekking hebben op

welzijn, participatie en mobiliteit. We hebben de overtuiging dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is voor het heden en straks. We

geloven dat projecten op een duurzame en creatieve manier uitgevoerd

kunnen worden. Samen met de inwoners en ondernemers gaan we aan de slag met duurzame, creatieve projecten. We zien dat dit leidt tot hogere participatie in de wijken en uiteindelijk tot een duurzame maatschappij.

ANBI Status

Onze stichting heeft een ANBI-status en we zijn een erkend leerbedrijf. We onderscheiden ons doordat we actief moeilijk bereikbare mensen

opzoeken en samen werken aan hun duurzame ontwikkeling. Dit doen we op het gebied van het ondersteunen van mantelzorgers, maatschappelijke participatie van jongeren op gebied van sport en spel, het aanleren van basisvaardigheden aan kwetsbare volwassenen (taal, rekenen, omgaan met geld, digitaal) en het verbinden van bewoners op het gebied van milieubewuste thema’s. Lees meer.

Wat doen wij


Duurzaam, innovatief en creatief projecten uitvoeren


  • Op verschillende gebieden voeren we projecten uit waarbij duurzaamheid een kernwaarde blijft.Met bewoners voeren we creatieve projecten uit. Thema’s gericht op kennisoverdracht worden via een interactieve wijze uitgevoerd.
  • Bewoners en ondernemers worden op een interactieve manier op de hoogte gebracht van praktische onderwerpen die spelen op het gebied van duurzaamheid en gaan actief aan de slag met het onderwerp duurzaamheid.
  • Op het vlak van sociale participatie en gezondheid focussen we ons op de samenwerking met verschillende organisaties in de stad. We geloven in duurzame zorg. We informeren en moedigen instellingen om maatschappelijke diversiteit te omarmen.

We zetten in op het welzijn van de individu.  De kracht zit hem in het combineren van netwerk, ondersteuning vanuit de technologie en het omarmen van de individuele verschillen die er zijn.