DUURZAAMHEID IS COOL 

PROJECT DIGITAL SKILLS

DUURZAME ONDERSTUNING MANTELZORGERS 

JEUGACTIVITEITEN IN CORONATIJD

Aantal projectverslagen 2020 tot en met 2023

Eenzaamheid bestrijden

Eenzaamheid bestrijden doen we samen


Hoofddoel

Eenzaamheid te bestrijden door middel van lokale laagdrempelige activiteiten en

dialoogbijeenkomsten.

Resultaten

We hebben in de maanden augustus 2022 t/m december 2022 in totaal 9 bijeenkomsten georganiseerd,  verschillende spelavonden, museumbezoeken en het bijwonen van dialoogbijeenkomsten tussen en met bewoners. In totaal zijn er 30 unieke deelnemers bereikt.

Onze leermomenten

 • Promotie kan beter in meerdere talen.
 • Tijd om te bouwen tussen inloop en de daadwerkelijke start van de activiteit.
 • Reflectie van de workshop direct na de activiteit op papier zetten.


Duurzaamheid is cool


Hoofddoel

Inwoners bewust maken over duurzaamheid en de persoonlijke voordelen die gepaard gaan met duurzaamheid waardoor de maatschappelijke participatie wordt bevorderd.

Resultaten

In totaal hebben we 180 leerlingen en 31 bewoners kunnen bereiken.

Onze leermomenten

 • Maak een back-up planning.
 • Meer tijd begroten voor evaluatie en intervisie.
 • Meer jonge vrijwilligers betrekken bij leeftijdgenoten.
 • Promotieplan beter aansluiten op doelgroep.
 • Minder zenden en meer interactiviteit.
 • Kleinschalig en laagdrempelige activiteiten slaan beter aan.
Wirundu Zoetermeer
Digitale basisvaardigheden

Digital skills


Hoofddoel

Het vergroten van digitale (financiële) basisvaardigheden van laaggeletterden om nu en in de toekomst zelfredzamer te zijn in contact met gemeente/overheid, zorgverzekeraar e.d. maar ook om als tijdelijke medewerker tijdens onze participatie activiteiten beter te kunnen functioneren.

Resultaten

In totaal hebben we de digitale (financiële) basisvaardigheden van 16 deelnemers gedurende enkele maanden kunnen upgraden.

Onze leermomenten

 • Organiseer terugkom momenten.
 • Blijf zorgen voor vertrouwde omgeving o.a. via zelf meegebrachte vertalers.
 • Betrek de doelgroep vanaf de start van de opbouw van de lessen.
 • Begroot tijd voor individuele maatschappelijke hulpvragen, die sowieso komen wanneer vertrouwen is gewonnen.
 • Zorg voor genoeg computermuizen bij de laptops.
 • Signalen van intrinsieke behoefte om verder te leren doorgeven.

Duurzame ondersteuning mantelzorgers


Hoofddoel

De positie van mantelzorgers versterken en adequaat ondersteunen. We willen voorkomen dat zij overbelast raken.

Resultaten

We hebben vrijwilligers (laten) trainen die in totaal 80 mantelzorgers met een migrantenachtergrond hebben bereikt. Zij hebben een luisterend oor geboden en samen met de mantelzorger persoonlijk ondersteuningsplannen ingevuld.

Onze leermomenten

 • Doelgroep heeft behoefte aan vervolgactiviteiten om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Afstappen van online sessies.
 • Gebruik laagdrempelige manieren om de overbelasting te constateren. Geen vragenlijsten, enquêtes etc.
 • Deadlines beter opvolgen door maandelijks de projectplanning door te nemen.
 • Promotiemateriaal beter afstemmen op de doelgroep.
 • Interactie tussen vrijwilligers en mantelzorgers vergemakkelijken.
 • Focus op de wensen inzake de eigen ontwikkeling in de komende 6 maanden van de mantelzorger.
Duurzame ondersteuning Mantelzorgers
Wirundu activiteiten

Jeugdactiviteiten in coronatijd


Hoofddoel

De maatschappelijke participatie van jongeren in coronatijd bevorderen door het organiseren van laagdrempelige activiteiten.

Resultaten

Met inachtneming van de toen

geldende corona maatregelen zijn 24 workshops georganiseerd, gericht op het

ontwikkelen van beroepsvaardigheden, het bouwen van toekomstperspectief en het

versterken van lichaam en geest.

Onze leermomenten

 • Stem dag en tijdsplanning beter af op weekritme van jongeren.
 • Werk samen met organisaties die zich richten op voortijdig schooluitval en/of jongerencoaching.
 • Maak een back-up planning.
 • Testen voor toegang is bij jongeren een extra drempel. Maak vaker gebruik van locaties die open moeten blijven voor kwetsbare doelgroepen.
 • Zorg voor structurele activiteiten i.p.v. eenmalig omdat animo enorm is gebleken in bepaalde wijken.