ANBI

ANBI

Stichting Wirundu heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Naam van instelling

Stichting Wirundu

RSIN

8508.27.644

Contactgegevens

Bredewater 26

2715 CA Zoetermeer

info@wirundu.nl

085 0600 468

Doelstelling

Onze doelstelling vindt u hier.

Beleidsplan

Onze beleidsplan vindt u hier.

Namen en functies

Voorzitter: N. Chalhi MA BEc

Secretaris: Vacature

Penningmeester: K. Bouyaouzan BSc

Bestuur

Meer over ons bestuur vindt u hier.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen zoals statutair is vastgelegd in artikel 4.5 geen vergoeding (met uitzondering van eventuele gemaakte onkosten), het werk is geheel vrijwillig.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2018/2019

Ons verslag vindt u hier.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting

2018/2019

Ons financiële gegevens vindt u hier.