Wat doen wij?

Wat doen wij

Op verschillende gebieden voeren we projecten uit waarbij duurzaamheid een kernwaarde blijft. Met bewoners voeren we creatieve projecten uit. Thema’s gericht op kennisoverdracht worden via een interactieve wijze uitgevoerd.

 Bewoners en ondernemers worden op een interactieve manier op de hoogte gebracht van praktische onderwerpen die spelen op het gebied van duurzaamheid en gaan actief aan de slag met het onderwerp duurzaamheid.

Op het vlak van sociale duurzaamheid en gezondheid focussen we ons op de samenwerking met verschillende organisaties in de stad. We geloven in duurzame zorg. We informeren en moedigen instellingen om maatschappelijke diversiteit te omarmen.

We zetten in op het welzijn van de individu. De kracht zit hem in het combineren van netwerk, ondersteuning vanuit de technologie en het omarmen van de individuele verschillen die er zijn.